This site is a weblog in Azerbaijanian language, created by Yanar Azerli from South (Iran's) Azerbaijan.

 

Please contact me to:

 

sonmezodlar@gmx.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Bu səhifədə olanlar bütövlüklə "Copyright" qanununa mə'ruzdur.

Bu səhifədə olanlardan başqa yerlərdə faydalanmaq, yazıçının adı, "web address"i yaxud "email address"ini yazmaq şərtilə mane'sizdir.

 

Ana Səhifə

Mənim Haqqımda

Sevdiklərim

Azərbaycan Türkcəsi

İlk 10 Mahnılar

Son Xəbərlər

Əks Əlaqə

Arxiv