Çərşənbəaxşamı; Fevral 20, 2003

 

Danışmaqdan

böyük suç yoxmuş burda

İşıqları söndürürlər bir bir

Yuxularınıda axtarırlar

yoxsa bir şam gizlətmiş olarsan

Öləcək günəş

həbs olduğu quyuda

Ağlamaq istir könlüm

Ay...........

Səhər,

            səhər,

                        səhər

Açılmayacaqsanmı?

 

Yanar Azərli  3:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Bu səhifədə olanlar bütövlüklə "Copyright" qanununa mə'ruzdur.

Bu səhifədə olanlardan başqa yerlərdə faydalanmaq, yazıçının adı, "web address"i yaxud "email address"ini yazmaq şərtilə mane'sizdir.

 

Ana Səhifə

Mənim Haqqımda

Sevdiklərim

Azərbaycan Türkcəsi

İlk 10 Mahnılar

Son Xəbərlər

Əks Əlaqə

Arxiv