Cümə; Mart 21, 2003

 

Novruz yeli əsdi gülüzarım təzələndi

Şadlıq gətirən xəlqə baharım təzələndi

Hər il bu günü bayram edir milləti Azər

Tarixlərə səbt oldu vüqarım təzələndi

Gülşəndə açır güllər elə bağlanı xoşhal

Eşq əhlinə xoş nəğməli tarım təzələndi

Ellər geyinər fəxri libasın belə gündə

Həfsin düzülər nəxşi nigarım təzələndi

Qızlar düzülüb balqumaşa işvə naz eylər

Sevgi sevən oğlan diyə yarım təzələndi

"Vahid" yazacaq məmləkətə millətə təbrik

İl döndü fələk döndü diyarım təzələndi

 

                                                                                        Əliağa Vahid

 

Novruz bayramını hamınıza ürəkdən təbrik edib yeni ildə sizə can sağlığı və ən şən və uğurlu günlər diləyirəm. Sağ qalən, şənliklə yaşayın!

 

Yanar Azərli  3:23

 

Çərşənbəaxşamı; Mart 11, 2003

 

Getmə Yaşar!

Yuxularını əsirgəmə bizdən

 

Getmə Yaşar!

Təbrizin küçələri darıxacaq sənsiz

Yuxularınla yaşayanların könlüdə.

 

Getmə Yaşar!

Qurbətdə yaşamaq çətindir, bilirəm

Ancaq qurbət təkcə sənin deyil

Qaranlıq vətəndə yaşayanlarda qəribdir, bilirsən?

 

Getmə Yaşar!

Qoyma qaranlıq ruhuna çöksün

Qoyma sönsün könlündəki odlar

 

Getmə Yaşar!

Gedirsənsə, yuxularını aparma barı...

 

G

   E

      T

        M

           Ə

               !...

 

Yanar Azərli  4:00

 

Cüməaxşamı; Mart 6, 2003

 

Unudmuşam

sevincin boyasın

günəşin dadın

səhərin qoxusun

Yadımda qalan

yalnız

ölümün qaralığı, acılığıdır!

Daha ağlamaqda söndürmür

ürəyimdəki alovları...

 

Yanar Azərli  2:13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Bu səhifədə olanlar bütövlüklə "Copyright" qanununa mə'ruzdur.

Bu səhifədə olanlardan başqa yerlərdə faydalanmaq, yazıçının adı, "web address"i yaxud "email address"ini yazmaq şərtilə mane'sizdir.

 

Ana Səhifə

Mənim Haqqımda

Sevdiklərim

Azərbaycan Türkcəsi

İlk 10 Mahnılar

Son Xəbərlər

Əks Əlaqə

Arxiv