Bazarertəsi; May 5, 2003

 

Bu Dalanda

 

Ağzını qoxulayırlar

yoxsa sevirəm demiş olarsan.

Könlünü qoxulayırlar

                                            şaşqın ruzigardır, gözəlim

 

Və sevgini

yol-bağlayan dirəyin yanında

qamçılayırlar.

                              Sevgini evin dalda-bucağında gizlətmək gərək

 

Bu soyuq əyri-buruq dalanda

odu

        mahnı və şe`r odunuyla

                                                        alışdırırlar.

Düşünməklə, təhlükəyə girişmə.

                                                               Şaşqın ruzigardır, gözəlim

 

Gecənin son çağında qapını döyən

çırağı öldürməyə gəlib.

                                              İşığı evin dalda-bucağında gizlətmək gərək

 

Qəssablardır, indi

keçidlərdə yerləşmiş

qanlı kötük və nacaqla

                                             şaşqın ruzigardır, gözəlim

və gülüşü dodaqlarda cərrahlayırlar

və mahnını ağızda.

                                       Coşqunluğu evin dalda-bucağında gizlətmək gərək

 

Sarı bülbül kababı

inciçiçəyi və yasın odu üzrə

                                                       şaşqın ruzigardır, gözəlim

Qalib İblis, sərxoşca

bizim matəmə şənlik süfrəsi açıb

                                                                   Tanrını evin dalda-bucağında gizlətmək gərək

 

ƏHMƏD ŞAMLU-dan bir tərcümə

 

Yanar Azərli  4:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Bu səhifədə olanlar bütövlüklə "Copyright" qanununa mə'ruzdur.

Bu səhifədə olanlardan başqa yerlərdə faydalanmaq, yazıçının adı, "web address"i yaxud "email address"ini yazmaq şərtilə mane'sizdir.

 

Ana Səhifə

Mənim Haqqımda

Sevdiklərim

Azərbaycan Türkcəsi

İlk 10 Mahnılar

Son Xəbərlər

Əks Əlaqə

Arxiv