Bazaraxşamı; Noyabr 30, 2002

 

"Sazımın Sözü" kitabından Dəli Domrul dastanı.

 

Yanar Azərli  11:30

 

Cuma; Noyabr 29, 2002

 

Dünən qonaqidim mahnıya

                                                      saza

Gülürdüm dənizə

                                    dərin-dayaza

İndi

Qulağımda zınqırov səsi

Qışın aynasında

                                 baxıram

                                                  yaza.

 

Ə. Urmulu

 

Yanar Azərli  8:40

 

Çərşənbə; Noyabr 27, 2002

 

Qaranlıq

qaranlıq

qaranlıq ...       

Birdən mavi bir işıq

PARTLAYIŞ!

"Nazəndə sevgilim yadıma düşdü!" *

 

* Bir qədim xalq mahnısı.

 

Yanar Azərli  2:12

 

Çərşənbəaxşamı; Noyabr 26, 2002

 

"Azərbaycan" sözü haqda nəzərlər

 

İranda təhsil alsanızsa, yəqin tarix dərsliklərində Azərbaycan sözü haqda olan nəzəri xatırlayırsız: "Aturpatkan adlı hakimin adından alınıb bu söz" yazılır. Ancaq Azərbaycan sözünün kökü barədə 2 başqa nəzəriyyədə mövcüddür:

 

1. Bir para tarixçilər -xüsüsiylə İslam dövrünün tarixçiləri- bu sözü Azərbaycanda olan "od evləri" və od sözüylə əlaqədar bilirlər. o cümlədən "Təbəri" yazır: "Orda -Azərbaycanda- əcəm od evləri varmış və əcəm Pəhləvi dilində oda azər deyər, ona görə oraya Azərbaygan deyirlər ki əslində orada əcəm odları varmış və onları pərəstiş edərmişlər.

 

2."Seyidov", görkəmli türk filologu, Azərbaygan sözünü ki sonralar Azərbaycana çevirilib belə mə'na edir:

Az: sözdə uğur və xeyr niyyət deməkdir; bir türk elinin adıda olur.

ər: kökü türk dilindədir; insan, kişi və qoçaq mə'nasınadır. Bir şəkilçi kimi başqa sözlərə yapışıb onları türk ellərinin adına çevirir, örnək üçün: Avar, Xəzər, Macar, Qacar.

bay: bəy, beyk, beyg, bəg. Varlı, elbaşı, hakim və ... deməkdir.

gan: türk dillərində çoxlu mə'nalar daşıyır, o cümlədən ata, xaqan və ...

 

Azər: Seyidovun dediyinə görə mübarək həmdə al boyalı mə'nasındadır. Deyəsən bu kəlmənin vasitəsiylə günəşi çağırarmışlar, çünkü günəş yaradan, mübarək və hərəkət bağışlayan sayılırmış. Azər xoşbaxtlıq və xeyrxahlıq tanrısınında adıymış.

 

İndi isə Seyidovun nəzərinə görə Azərbaygan "Az insanının varlı atası" və başqa sözlə "Varlı mübarək ata" deməkdir.

Deməliyik ki Seyidovun nəzəriyyəsi türk tədqiqatçılar və yazıçılarının əksəriyyəti tərəfindən qəbul olunur.

Həyatızda ən uğurlu günlər diləyirəm.

 

* Qaynaq: İran türklərinin əski tarixinə yeni bir baxış   Yazanı: M. Rəhmanifər

 

Yanar Azərli  23:37

 

Bazarertəsi; Noyabr25, 2002

 

Majorda

ömür

sürüb

Minorda ölmək!

"Bax"ın əsəri kimi...

                                                    Vaqif Səmədoğlu

 

Yanar Azərli  13:20

 

Bazar; Noyabr 24, 2002

 

Başlanış mənimçün həmişə bir qorxuyla birləşir. Tanınmamış yola atdım qoymaq ürəyimdə bir iztırab yaradır. Ancaq deyəsən bu dəfə qorxuya qələbə edə bilmişəm!

Sadəcə bu "weblog-site"ın ilk yazısında deyirəm:

SƏLAM DÜNYANIN HƏR YERİNDƏ OLAN SOYDAŞLARIM, XOŞ GƏLİBSİNİZ!

Weblog-ı Azərbaycanın fəxri sayılan şairimiz dahi Şəhriyarın hörmətinə, onun öz səsiylə oxuduğu "Heydərbabaya Səlam"la başlayıram.

Sağ qlin, şənliklə yaşayın.

 

Yanar Azərli  22:40

 

© Bu səhifədə olanlar bütövlüklə "Copyright" qanununa mə'ruzdur.

Bu səhifədə olanlardan başqa yerlərdə faydalanmaq, yazıçının adı, "web address"i yaxud "email address"ini yazmaq şərtilə mane'sizdir.

 

Ana Səhifə

Mənim Haqqımda

Sevdiklərim

Azərbaycan Türkcəsi

İlk 10 Mahnılar

Son Xəbərlər

Əks Əlaqə

Arxiv